Isolatie van Huurwoningen Centraal in Plannen van Minister De Jonge

Vanaf 2030 zal het verhuren van woningen met een energielabel E, F of G niet langer toegestaan zijn. Deze belangrijke stap in het verduurzamen van huurwoningen is onderdeel van de nieuwe plannen van minister Hugo de Jonge. Deze regelgeving heeft betrekking op zowel woningcorporaties als particuliere verhuurders en is een significante uitbreiding van de eerder gemaakte afspraken met woningcorporaties.

Momenteel hebben nog 580.000 huurwoningen in Nederland een dergelijk laag energielabel. Dit betekent dat deze woningen niet voldoende geïsoleerd zijn, wat leidt tot hogere energiekosten voor de huurders. Het isoleren van huurwoningen en het verkrijgen van een beter energielabel worden daarom steeds belangrijker.

Subsidies en Financieringsplannen

Om verhuurders te ondersteunen in deze transitie, komen er verschillende financiële regelingen. De afschaffing van de verhuurderheffing biedt ruimte voor investeringen in isolatie. Daarnaast is er voor kleinere particuliere verhuurders een subsidiepot beschikbaar, met tot 2025 een budget van ongeveer 120 miljoen euro.

De Woonbond toont zich gematigd positief over deze ontwikkeling en dringt aan op snellere maatregelen, zoals een huurbevriezing voor woningen met een laag energielabel. Dit zou direct invloed hebben op de energierekening van huurders.

Duurzame Woningen voor Iedereen

De plannen omvatten ook maatregelen voor koopwoningen, vooral gericht op huiseigenaren met een lager inkomen. Vanaf 1 oktober kunnen zij een lening aanvragen tegen 0% rente via het Nationaal Warmtefonds om hun woning te verduurzamen. Deze lening is achtergesteld, wat betekent dat bij verkoop van een onderwaterstaande woning eerst de hypotheek wordt afgelost.

Minister De Jonge benadrukt het belang van betaalbare duurzame woningen voor iedereen. Het streven is om onnodige hoge kosten voor huiseigenaren en huurders te vermijden.