De inhoud van de website van Huurwoning Isolatie is met de grote zorg samengesteld. Hoewel Huurwoning Isolatie er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen meestal de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

Huurwoning Isolatie is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van Isolatieloket kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Links naar derden

Huurwoning Isolatie heeft op zijn website links geplaatst naar websites van derden. Huurwoning Isolatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Huurwoning Isolatie plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de Huurwoning Isolatie website zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven.

Copyright

Alle rechten op de Huurwoning Isolatie website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de Huurwoning Isolatie website, berusten bij Huurwoning Isolatie, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de Huurwoning Isolatie-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Huurwoning Isolatie of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door Huurwoning Isolatie in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat Huurwoning Isolatie dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres frank@huurwoningisolatie.nl.

Privacy

Indien de bezoeker van de Huurwoning Isolatie website zich opgeeft via de Huurwoning Isolatie website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan Huurwoning Isolatie te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Huurwoning Isolatie. In dit laatste geval geeft een bezoeker Huurwoning Isolatie toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Huurwoning Isolatie met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan Huurwoning Isolatie beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder jouw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van Isolatieloket en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op uw verzoek zal Huurwoning Isolatie u
1. inzage geven in de door Huurwoning Isolatie verwerkte gegevens;
2. uw gegevens aanpassen/actualiseren of;
3. uw gegevens uit zijn bestand verwijderen.

U kunt hiervoor een e-mail sturen naar frank@huurwoningisolatie.nl.

Statistieken en cookies

Om het gebruik van de Huurwoning Isolatie website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze technische gegevens over onder andere het gebruik van het platform bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. Huurwoning Isolatie koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die u eventueel via de Huurwoning Isolatie website aan ons hebt verstrekt.

Huurwoning Isolatie plaatst drie verschillende soorten cookies:
1. Cookies voor social media
Op onze website kunt u nieuwsberichten en andere content delen via social media, zoals Twitter, Facebook en LinkedIn. Door deze cookies herkennen deze social media of u ingelogd bent en kunt u direct berichten plaatsen;

2. Cookies voor marketingdoeleinden
Met online advertenties brengen we onze diensten onder de aandacht. Om u geen onnodige advertenties te laten zien, doen we dit het liefst zo gericht mogelijk. Daarom gebruiken we cookies om u relevante advertenties te kunnen tonen;

3. Cookies om bezoek te meten
Om onze website continu te kunnen verbeteren, meten we het websitebezoek. Zo zien we welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen juist verbeterd kunnen worden. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor verdere details.

Virussen en veiligheid

Alhoewel Huurwoning Isolatie er naar streeft de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden en de website van Isolatieloket regelmatig hierop te controleren, kan Huurwoning Isolatie de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Vragen

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen Huurwoning Isolatie via het e-mailadres frank@huurwoningisolatie.nl.